Etoloji Nedir?

Etoloji

Etoloji

Zoolojinin bir alt dalı olan etolojiye, psikolojinin hayvanlar âlemine uyarlanmış şekli gibi bakabiliriz. Kimi zaman labratuvar ortamında ama çoğunlukla doğal sahasında, hayvanların davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Hayvan davranış bilimi etoloji, hayvanların geçmişten bu güne birbirleriyle ve doğayla olan ilişkilerini, davranışlarını ve karşılıklı etkileşimlerini mercek altına alır. Bu yönleriyle  etologlar ekoloji, nöroanatomi, evrim gibi bilim dallarıyla ortak çalışmalar da yürütmeye yönelmiştir. nöroetoloji adındaki alt kolu, davranışların klinik neden ve sonuçlarıyla ilgilenmektedir.

 

Yirminci yüzyılda başlangıç için sadece bir yöntem olarak ortaya çıkan ancak, daha sonra başlı başına bir bilim  dalına dönüşen etoloji, hayvan davranış kalıplarının neden nasıl ortaya çıktığını karşılaştırmalı olarak inceler; bu davranışları anlamlandırır, neden ve sonuçları üzerinde çalışır.

 

Teknik olarak, etolojinin kıvılcımlarını ilk kez on dokuzuncu yüzyılda darwin atmış olsa da, 73 yılında etolojinin kurucuları olarak Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen, Karl vonFrisch kabul edilmektedir.

 

Etolojinin alt dalları:

İnsan etolojisi, eko-etoloji, davranış fizyolojisi, davranış genetiği, nöro-etoloji ve psikonöroimmünoloji ve sosyobiyoloji 

Önceki Yazı << Sonraki Yazı >>
Arma WEB Agency - SEO & Web Tasarım Hizmetleri